Staffe fisse
         
         
   
Tec_M131_BLP   Tec_M161_BLP   Tec_M411_BLP
Vesa Max 400 x 400   Vesa Max 400 x 400   Vesa Max 400 x 400
         
         
     
     
         

 

 

Staffe 1 snodo inclinabili
             
       
       
       
         
       
  TEC_209_DCL    
  Vesa Max 75/100/200 x 75/100/200    
         

 

 

Staffe 2 snodi inclinabili
             
         
           
  Tec_E1092_DCL      
  Vesa 75/100/200 x 75/100/200      

 

 

Staffe 3 snodi inclinabili
             
                 
           
  Tec_M741_BLP      
  Vesa Max 400 x 400      

 

 

Staffa da soffitto 1 snodo inclinabile
         
         
         
OM26073          
VESA Max 200 x 200          

 

RTR di Cabella© 2015 P.IVA 02523690010