Staffe fisse
         
         
   
Tec_M131_BLP   Tec_M161_BLP   OM06143 e OM06142
Vesa Max 400 x 400   Vesa Max 400 x 400   VESA Max 200 x 200
         
         
     
  OM06187   Tec_M411_BLP  
  VESA Max 200 x 200   Vesa Max 400 x 400  
         

 

 

Staffe 1 snodo inclinabili
             
       
       
  OM06070   OM04002   IM Small1  
  VESA 50/75/100/200 x 50/75/100   Vesa Max 400 x 400   Vesa 50/75/100 x 50/75/100  
         
     
  OM036070   TEC_209_DCL  
  Vesa 50/75/100/200 x 100/150/200   Vesa Max 75/100/200 x 75/100/200  
         

 

 

Staffe 2 snodi inclinabili
             
         
       
  OM06077   OM06101   Tec_E1092_DCL  
  VESA Max 200 x 100   VESA Max 200 x 100 (200 x 200 con piastra adattamento)   Vesa 75/100/200 x 75/100/200  

 

 

Staffe 3 snodi inclinabili
             
                 
       
  Tec_M741_BLP   OM06078   OM06117  
  Vesa Max 400 x 400   VESA Max 100/200 x 100   VESA Max 100/200 x 100/200  

 

 

Staffa da soffitto 1 snodo inclinabile
         
         
         
OM26073          
VESA Max 200 x 200          

 

RTR di Cabella© 2015 P.IVA 02523690010